نمودارگیری

دانلود جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

دانلود جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی – اهداف ارزیابی سازند و محاسبه پارامترهای اصلی مخزن: تخلخل درصد اشباع آب جنس سنگ نوع سنگ ضخامت لایه تولیدی قابلیت نفوذ پذیری – تعریف نمودار (Log): ثبت خواص مختلف فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و … سنگ مخزن و سیال در مقابل عمق را نمودار می […]

دانلود مقاله ساخت نمودارهای خام چاه پیمایی با استفاده از سیستم های هوشمند

دانلود مقاله ساخت نمودارهای خام چاه پیمایی با استفاده از سیستم های هوشمند نمودارگیری، یکی از روش های مهم در اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز است و شناخت پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی مستلزم در دسترس قرار گرفتن انواع نمودارهای چاه پیمایی است. با وجود این، بعضاً به دلایل […]