نمودار تصویرگر

دانلود مقاله بررسی و تحلیل شکستگی های یک مخزن میدان پارس جنوبی در امتداد چاه x

دانلود مقاله بررسی و تحلیل شکستگی های یک مخزن میدان پارس جنوبی در امتداد چاه x ابزارهای تصویرگر برای شناخت ساختارهای زمین شناسی چاه های نفتی بصورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند. برای این منظور داده های خام نمودارهای تصویرگر در طی ۳ مرحله آماده سازی، پردازش، تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند. در این […]