پالایشگاه اصفهان

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان هدف از کارآموزی به کارگیری معلومات علمی و تئوری بصورت عملی و کسب تجربه و مهارت های لازم می‎باشد. لذا یک کارآموز در دوره کارآموزی می‎بایست مشاهدات خود را با مباحث تئوری مقایسه کرده و نتایج را یادداشت نماید. ابتدا باید به طور کلی با مجموعه عملیات واحد آشنا شده […]