پاورپوینت اخلاق کسب و کار

دانلود پاورپوینت اخلاق در کسب و کار

دانلود پاورپوینت اخلاق در کسب و کار توکل بر خدا و واگذاری کارها به او از آداب باارزشی است که نقش مهمی در آرامش انسان و بردباری او دارد. در مورد «توکل» آیات فراوانی هست. از جمله در سوره ابراهیم از زبان پیامبران الهی می فرماید: ما لَنا أَلاّ نَتَوَکلَ عَلَی اللّهِ وَ قَدْ هَدانا […]