پاورپوینت ارزشیابی توصیفی

دانلود پاورپوینت ارزشیابی توصیفی

دانلود پاورپوینت ارزشیابی توصیفی ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که سعی می کند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری آنها ارائه دهد که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها، دانش ها و نگرش های دانش آموزان می شود.   » فهرست مطالب: ارزشیابی […]