پاورپوینت اروپا و آفریقا

دانلود پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل ۱۱ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل ۱۱ – مطالعات پایه هشتم) به طور کلی اروپا قاره ای با آب و هوای معتدل، سرسبز و بدون بیابان است. بخش شمال قارهٔ اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه جزیرهٔ اسکاندیناوی و ایسلند به قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند. مناطق کنار […]