پاورپوینت اقلیم گرم

دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب

دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب دیوارهای شرقی و غربی در تابستان تقریبا دو برابر زمستان انرژی خورشیدی جذب می کنند و این به دلیل آن است که ‌آفتاب مسیر طولانی تری می پیماید و مدت بیشتری به دیوارهای شرقی و غربی می تابد. در تابستان قسمت هایی از ساختمان که بیشتر در مقابل تابش […]