پاورپوینت بلور شناسی هندسی

دانلود پاورپوینت بلور شناسی هندسی

دانلود پاورپوینت بلور شناسی هندسی بلور یکی از حالت های اجسام جامد همگن است که در آن ها اجزای تشکیل دهنده دارای نظم سه بعدی هستند و به سطح های خارجی صاف و منظم محدود می شود که این نظم بیرونی بازتاب نظم درونی بلور است.  اجسام جامد طبیعی که غالبا شکل بلورین دارند کانی […]