پاورپوینت بی مهره ها

دانلود پاورپوینت بی مهره ها (علوم چهارم دبستان)

دانلود پاورپوینت بی مهره ها (علوم چهارم دبستان) بی‌مهرگان گروه بزرگی از جانوران را تشکیل می‌دهند که در همه جای کره زمین پراکنده هستند و شامل شاخه‌ها و رده‌های زیادی هستند. بی‌مهرگان فراوان‌ترین گروه جانوران روی زمین‌اند. » شته: بعضی از شته ها بال دارند. مورچه ها با شاخک های خود شته ها را تحریک […]