پاورپوینت حقوق زنان

دانلود پاورپوینت حقوق زنان

دانلود پاورپوینت حقوق زنان نابرابری جنسیتی یا تبعیض جنسیتی به معنی باور یا نگرشی است که یک جنسیت یا جنس را پَست‌تر از دیگری، و درجه دوم می‌داند. این امر موجب تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها بر اساس هویت واقعی یا فرضی جنسیتی  آن ها میشود. بررسی های تاریخی و فرهنگی بیان می کند که  […]