پاورپوینت خیام

دانلود پاورپوینت زندگینامه خیام نیشابوری

دانلود پاورپوینت زندگینامه خیام نیشابوری خیام در سال ۴۳۹ هجری قمری در شهر نیشابور به دنیا آمد. وی در زادگاه خویش به آموختن علم پرداخت و نزد عالمان و استادان برجسته آن شهر از جمله امام موفق نیشابوری علوم زمانه خویش را فراگرفت. خیام بسیار جوان بود که در فلسفه و ریاضیات تبحر یافت.   […]