پاورپوینت درباره پلاستیک

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلاستیک ها

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلاستیک ها پلاستیک‌های ساختمانی مواد آلی گوناگون مشتق از سلولز، رزین‌، پروتئین، مواد نفتی، زغال و مانند اینها هستند که توسط گرما، فشار‌ یا گرما و فشار توأم می‌توان آنها را به شکل‌های دلخوا‌ه درآورد‌. به لحاظ فرمول شیمیایی پلاستیک‌ها، پلیمرها یا ماکرو ملکول‌هایی (با جرم ملکولی بسیار […]