پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس ۲۲ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس ۲۲ – مطالعات پایه هشتم) از نظر بارش این قاره به دو قسمت مرطوب و خشک، تقسیم می شود: ۱ . آفریقای مرطوب (افریقای سبز) نواحی اطراف خط استوا آب و هوای گرم و مرطوب دارد. در این منطقه باران فراوان می بارد. (از شمال تا […]