پاورپوینت درس 22 مطالعات هفتم

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران باستان (فصل ۱۱ مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران باستان (فصل ۱۱ مطالعات پایه هفتم) خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً ازدواج نمی کرد، گناهکار شمرده می شد. مردان، زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر […]