پاورپوینت سنگ

دانلود پاورپوینت سنگ های رسوبی

دانلود پاورپوینت سنگ های رسوبی سنگ های رسوبی بیش از ۷۵ درصد سطح زمین را می پوشانند.  یک توده رسوبی شامل موادی است که در سطح یا نزدیک سطح زمین و در محیطی که دارای فشار و حرارت پایین می باشد، انباشته می‌گردد. معمولاً مواد رسوبی از مایعی که آن ها را در بر می […]