پاورپوینت عزت نفس

دانلود پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم) افرادی که عزت نفس بالایی دارند️: افرادی واقع بین و خلاق هستند. آنها از اینکه بگویند اشتباه کردم نمی ترسند. روحیه همکاری و همدلی در آنها بالاست. با روی گشاده با دیگران برخورد می کنند آنها از خودشان تصور مثبتی دارند. در […]

دانلود پاورپوینت عزت نفس

دانلود پاورپوینت عزت نفس عزت نفس از دو قسمت مهم تشکیل می شود: باور خود توانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانایی فکر کردن، درک کردن ،آموختن، انتخاب کردن و تصمیم گیری برای خود. احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی […]