پاورپوینت فصل 12 مطالعات هفتم

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل ۱۲ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل ۱۲ – مطالعات پایه هفتم) کتاب زرتشت، اوستا نام داشت. ایرانیان باستان آتش را مقدس می شمردند. در دوره ساسانیان آتشکده های زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شد. محل عبادت زرتشتیان آتشکده ها بودند. دین رسمی کشور در زمان ساسانیان، دین زرتشتی بود. در دوره […]