پاورپوینت فیزیک هالیدی

دانلود پاورپوینت فیزیک ۱ دانشگاهی

دانلود پاورپوینت فیزیک ۱ دانشگاهی سنگ بنای علم فیزیک کمیت های فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم. تعداد کمیت های فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیت ها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است. کاری که باید بکنیم این است […]