پاورپوینت ژئوشیمی

دانلود پاورپوینت مبانی ژئوشیمی

دانلود پاورپوینت مبانی ژئوشیمی به بیانى ساده ، ژئوشیمى علمى است که شیمى کل زمین و بخش هاى سازنده آن را بررسى مى‏کند. از لحاظ قلمرو ، ژئوشیمی؛ هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی است. ژئوشیمی سر و کارش با توزیع (distributio) و مهاجرت (migratio) عناصر شیمیایی در زمین، زمان و در مکان است. […]

دانلود پاورپوینت ژئوشیمی

دانلود پاورپوینت ژئوشیمی ژئوشیمی علمی است که  با شیمی  کل زمین و بخش های سازنده آن مربوط است. به عبارت دیگرعلمی است که با توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در محدوده زمین ، در فضا و زمان سر و کار دارد. تاریخچه ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و  زمین شناسی  می شود […]