پرورش آلوئه ورا

دانلود طرح پرورش آلوئه ورا

دانلود طرح پرورش آلوئه ورا گیاه آلوئه ورا به دلیل داشتن ویژگی های خاص از جمله: تحمل شرایط کم آبی، گرمای هوا و خواص دارویی از دیرباز در مناطق خشک گرمسیری و نیمه گرمسیری و حاره ای به عنوان گیاه زینتی و همچنین گیاه دارویی کشت میشده است. به علت رویش در مناطق بیابانی به […]