پری بیوتیک

دانلود مقاله بررسی تکنولوژی تولید بستنی پروبیوتیک

دانلود مقاله بررسی تکنولوژی تولید بستنی پروبیوتیک پروبیوتیک ها میکروب های زنده ای هستند که مصرف منظم و کافی آن ها موجب بهبود خواص میکروبی روده شده و همچنین آثار سودمندی بر سلامتی مصرف کننده دارد. در میان فراورده های لبنی حاوی کشت پروبیوتیک، بستنی پروبیوتیک و دسرهای منجمد تخمیری از اقبال زیادی برخوردار هستند. […]