پیاده سازی کنترل فازی

دانلود مقاله مقدمه ای بر کنترل فازی و پیاده سازی کنترل فازی برای جرثقیل های بندرگاه

دانلود مقاله مقدمه ای بر کنترل فازی و پیاده سازی کنترل فازی برای جرثقیل های بندرگاه در این مقاله ابتدا گذری بر تاریخچه منطق فازی می کنیم و سپس به بررسی کنترل فازی و مفاهیم اساسی آن و همچنین کاربرد آن در صنایع و تکنولوژی نوین امروزی می پردازیم و به پیاده سازی سیستم کنترل […]