پیام های آسمان هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم متوسطه همان گونه که مستحضرید کتاب «پیام های آسمان»، علاوه بر تغییر در محتوا و سبک نگارش، حاوی رویکردهای نوین تربیتی و آموزشی است. جلب مشارکت دانش آموزان و سهیم ساختن آنها در مراحل تدریس، از مهمترین رویکردهای کتاب است. بر این اساس، بهترین روش تدریس کتاب، […]