پیتوس

دانلود طرح پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی)

دانلود طرح پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی) وضعیت جغرافیایی و طبیعی ایران به گونه ای است که آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی گیاهان در فصول مختلف سال است این امر باعث می‌شود تا در آینده نه‌ تنها از واردات بذر […]