چاه جنوب ایران

دانلود مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران

دانلود مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران هزینه انجام و تکمیل لو له های جداری در هر چاه، حدوداً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کل هزینه های آن را در بر میگیرد. بنابراین کاهش در هزینه طراحی لوله ها، می تواند موجب صرفه جویی نهایی […]