چاه پیمایی

دانلود جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

دانلود جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی – اهداف ارزیابی سازند و محاسبه پارامترهای اصلی مخزن: تخلخل درصد اشباع آب جنس سنگ نوع سنگ ضخامت لایه تولیدی قابلیت نفوذ پذیری – تعریف نمودار (Log): ثبت خواص مختلف فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و … سنگ مخزن و سیال در مقابل عمق را نمودار می […]