چای ترش

دانلود طرح کشت و تولید چای ترش

دانلود طرح کشت و تولید چای ترش چای ترش از خانواده مالواسه، گیاهی است یک ساله یا چند ساله و می تواند به صورت درختچه ای و در حدود ۲/۵-۲ متر ارتفاع رشد داشته باشد. برگ های ۳-۵ وجهی سبز مایل به زرد گل های زرد با کاسبرگ های سبز که بعد از رسیدن میوه، کاسبرگ […]