چند ضلعی

دانلود پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)

دانلود پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم) ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ ریاضی هفتم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی ریاضی هشتم درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های ریاضی هشتم به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان […]