چین

دانلود پاورپوینت معماری چین

دانلود پاورپوینت معماری چین مهمترین آثار معماری چین دیوار چین است که تا به امروز پا برجاست. این دیوار از شمال شرق چین به سمت شمال غرب امتداد دارد که طول آن ۶۴۰۰ کیلومتر و ارتفاع دیوار ۷ الی ۷/۵ متر است، عرض دیوار هم حدوداً ۷/۵ متر است، به فاصله هر چند ده متر برج […]