کنترل داخلی

دانلود مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی

دانلود مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامه ها، روش ها و رویه های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان خود است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی ، بهبود توان مدیریت شرکت مورد […]