کنترل موتورهای القایی

دانلود مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی

دانلود مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی قلب هر طرح کنترل کننده PWM بدون شک استراتژی سوئیچ بکار رفته برای تولید لبه های سوئیچ موج کنترل است. در این تحقیق از روش مدولاسیون پهنای پالس با استفاده از روش بهبود یافته نمونه برداری منظم نامتقارن به منظور کنترل عملکرد یک موتور القایی سه […]