کنترل نفس

دانلود پاورپوینت مهارت کنترل نفس (خویشتن داری)

دانلود پاورپوینت مهارت کنترل نفس (خویشتن داری) افرادی که توان انتظار کشیدن ندارند و نمی توانند صبر کنند، کسانی هستند که هم لذت های آنی و فوری را طلب می کنند و به آینده نمی اندیشند، و هم خواسته هایشان باید فوراً ارضا شود. در حالی که زندگی موفق، نیازمند صبر و گذشت از لذّت […]