کنترل کننده هوشمند موتور

دانلود مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند موتورDC به روش PWM به روش الگوریتم PID دیجیتال برای اهداف رباتیک

دانلود مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند موتورDC به روش PWM به روش الگوریتم PID دیجیتال برای اهداف رباتیک برای کنترل دور موتور DC روشهای مختلفی وجود دارد. در این نوشتار طراحی و ساخت یک کنترل کننده سریع و هوشمند، با استفاده از روش PWM که در الگوریتم PID مورد استفاده قرار می گیرد؛ […]