کنده حفاری

دانلود مقاله کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه بیولوژیکی آلاینده های موجود در کنده های حفاری چاه های نفت و گاز (Bioremediation)

دانلود مقاله کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه بیولوژیکی آلاینده های موجود در کنده های حفاری چاه های نفت و گاز (Bioremediation) در این تحقیق، کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه و پاکسازی کنده های حاصل از حفاری چاه های نفت و گاز که آغشته به مواد نفتی می باشند و باعث ورود مقادیر زیادی […]