کوره

دانلود جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها

دانلود جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها برای راه اندازی ایمن و انجام عملیات نرمال هر واحد شناخت دقیق از سیستم و دستگاه های فرآیندی که باید در سرویس قرار گیرند بسیار حیاتی است. در فرآیند، کوره برای وظایف مختلف به شرح زیر در نظر گرفته می شود: تولید مدیا حرارتی خشک کردن […]