گردشگری

دانلود قالب پاورپوینت شیک گردشگری

دانلود قالب پاورپوینت شیک گردشگری قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی تم و قالب های بسیاری است، اما با توجه به کاربرد بسیار وسیع پاورپوینت که امروزه تقریبا در تمامی حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به […]

دانلود قالب پاورپوینت شیک جهانگردی

دانلود قالب پاورپوینت شیک جهانگردی قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی تم و قالب های بسیاری است، اما با توجه به کاربرد بسیار وسیع پاورپوینت که امروزه تقریبا در تمامی حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به […]

دانلود مقاله پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله گیلان

دانلود مقاله پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله گیلان اهمیت موضوع گردشگری به عنوان پدیده ای نوین و منبعی برای توسعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل بررسی است و آن یکی از اصلی ترین منابع […]

دانلود تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم

دانلود تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم امروزه گردشگری فرهنگی بسیار رونق یافته است. گردشگری فرهنگی مرتبط با میراث فرهنگی است و بعد تاریخی یک جامعه را در بر می­گیرد. همچنین بیانگر فرهنگ جاری جامعه است. در این نوع گردشگری، گردشگر به جست و جو، فراگیری و تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا […]

دانلود پروژه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری با هدف جذب گردشگر و توریست – اشتغال – در آمد زایی

دانلود پروژه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری با هدف جذب گردشگر و توریست – اشتغال – در آمد زایی بافت تاریخی شهرها، از آثار گران بهایی است که فرهنگ و دانش شهرسازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد. امروزه این نواحی در شهرهای قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه […]