گزارش آزمایشگاه

دانلود گزارش کار آزمایش پوشش فسفاته و کروماته کاری

دانلود گزارش کار آزمایش پوشش فسفاته و کروماته کاری در این آزمایش دو فرآیند فسفاته کاری و کروماته کاری بر نمونه های فولادی صورت گرفته است. نکته مهم و قابل توجه پوشش گالوانیزه قبل از پوشش کروماته بر سطح نمونه ها می باشد. برای بدست آوردن دانسیته جریان مناسب برای پوشش دهی گالوانیزه از هول […]

دانلود گزارش آزمایشگاه استخراج فلزات – آزمایش گندله سازی

دانلود گزارش آزمایشگاه استخراج فلزات – آزمایش گندله سازی متالورژی استخراجی (Extractive Metallurgy) فن جدا کردن فلز از کانی‌ها و تصفیه و نیز بازیافت آن است. استخراج فلزات از کانی‌های فلزی بر انسان‌های اولیه شناخته بوده‌است. فرآیندهای استخراج فلزات در قدیم به صورت روش‌های سعی و خطا بود. طلا و مس از اولین فلزاتی بود […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش خوردگی شیاری

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش خوردگی شیاری خوردگی (Corrosion) یک فرایند طبیعی است که فلزات خالص شده را به اشکال پایدارتر شیمیایی مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می‌کند.خوردگی به‌طور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. پدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش اکسیداسیون

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش اکسیداسیون خوردگی (Corrosion) یک فرایند طبیعی است که فلزات خالص شده را به اشکال پایدارتر شیمیایی مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می‌کند.خوردگی به‌طور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. پدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش پلاریزاسیون (ولتامتری)

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش پلاریزاسیون (ولتامتری) خوردگی (Corrosion) یک فرایند طبیعی است که فلزات خالص شده را به اشکال پایدارتر شیمیایی مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می‌کند.خوردگی به‌طور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. پدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش خوردگی انتخابی

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش خوردگی انتخابی خوردگی (Corrosion) یک فرایند طبیعی است که فلزات خالص شده را به اشکال پایدارتر شیمیایی مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می‌کند.خوردگی به‌طور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. پدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی (اثر ممانعت کننده)

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی (اثر ممانعت کننده) خوردگی پدیده طبیعی و یک فرایند شیمیایی ریشه در علم است. فلزات پس از تولید و شکل گرفتن تمایل دارند به حالت طبیعی خود برگردند . اینکه فلزات را به صورت طبیعی در حالت خالص خود یافت کنیم اتفاق معمول نیست. معمولا آنها به همراه سایر عناصر به […]

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود. اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی خروجی از یک مخزن یا یک لوله بکار برد.  اریفیس می تواند روی جداره یا در کف مخزن قرار گیرد . معمولا اریفیس روزنه ای مدور است که […]

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری روش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری در چاه به گردش در آورده می شود. یعنی این سیال به درون رشته حفاری پمپ شده، از مته گذشته و خارج میشود و از راه چاه […]

دانلود گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند

دانلود گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات. هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. بسیاری از کارخانه ها کارگران خود را برای […]