گزارش اجرای پروژه

دانلود فرم گزارش پیشرفت پروژه بصورت اکسل

دانلود فرم گزارش پیشرفت پروژه بصورت اکسل تهیه گزارش های  روزانه، هفتگی و ارائه آن به دستگاه نظارت و کارفرما از وظایف دفتر فنی پیمانکاران پروژه های دولتی و غیردولتی بوده که نقش بسزایی پس از اتمام پروژه و یا در مراحل بعدی (مانند تهیه لایحه تاخیرات، محاسبه ضرر و زیان احتمالی و غیره) کار دارد. […]