گزارش کار آزمایشگاه

دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی

دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی این بسته گزارش کار آزمایشگاه شامل سه گزارش کار در زمینه ماشین های الکتریکی می باشد. ۱) گزارش کار اول : گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱، ۳۰ صفحه به صورت تایپی شامل: آزمایش بارداری و بی باری مولد شنت به همراه نمودار ها و شماتیک مداری […]

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ یکی از دروس تک واحدی رشته های فنی و مهندسی است که علیرغم سادگی می تواند برای بسیاری از دانشجویان ایجاد مشکل کند. درک صحیح و کاربردی از مفاهیم اولیه فیزیک از اهداف آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ بشمار می آید و بدیهی است دروسی که […]

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ یکی از دروس تک واحدی رشته های فنی و مهندسی است که علیرغم سادگی می تواند برای بسیاری از دانشجویان ایجاد مشکل کند. درک صحیح و کاربردی از مفاهیم اولیه فیزیک از اهداف آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ بشمار می آید و بدیهی است دروسی که […]