گزارش کار

دانلود اقدام پژوهی درباره مدرسه گریزی

دانلود اقدام پژوهی درباره مدرسه گریزی  آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهاد های جوامع بشری می باشد که به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان می پردازد. این پدیده در همه جوامع بشری به چشم می خورد و فقط مختص کشور ما ایران نیست. یکی از نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش نهاد خانواده است که […]

دانلود گزارش کارورزی تمرین دبیری رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود گزارش کارورزی تمرین دبیری رشته زبان و ادبیات فارسی گزارش فوق مرتبط با رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی متوسطه دوم می باشد و در دوران مجازی و در برنامه های شاد و واتساپ با روش تدریس های نوین تهیه و بنابر مشکلات دانش آموزان، خرده فعالیت هایی طراحی و اجرا گردیده و نتیجه […]

دانلود گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری رایانه

دانلود گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری رایانه در خدمات کامپیوتری رایانه به عنوان یک کارآموز فعالیت خود را آغاز کرده و نحوه عملکرد کارآموز در خدمات کامپیوتری رایانه با توجه به کارهایی که در آن صورت می پذیرد کاملا با رشته من هم خوانی دارد و به دانش و تجربه کارآموز خواهد افزود. فعالیت هایی […]

دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی

دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی این بسته گزارش کار آزمایشگاه شامل سه گزارش کار در زمینه ماشین های الکتریکی می باشد. ۱) گزارش کار اول : گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱، ۳۰ صفحه به صورت تایپی شامل: آزمایش بارداری و بی باری مولد شنت به همراه نمودار ها و شماتیک مداری […]

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی)

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که […]

دانلود گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی اجرا شده در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT

دانلود گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی اجرا شده در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT PLC از عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است. PLC کنترل کننده ای است نرم افزاری که در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای که در […]

دانلود گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان

دانلود گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان هدف از تاسیس واحدهای نمک زدایی دفع آمولسیون های موجود در نفت می باشد. آب نمک بصورت قطرات با اندازه های مختلف در نفت پراکنده است. چون آب نمک سنگین تر است قطرات درشت آن در ته مخزن ته نشین می شود و به این عمل سقوط آزاد […]

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود. اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی خروجی از یک مخزن یا یک لوله بکار برد.  اریفیس می تواند روی جداره یا در کف مخزن قرار گیرد . معمولا اریفیس روزنه ای مدور است که […]

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری روش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری در چاه به گردش در آورده می شود. یعنی این سیال به درون رشته حفاری پمپ شده، از مته گذشته و خارج میشود و از راه چاه […]

دانلود گزارش کارآموزی شرکت داروسازی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت داروسازی یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر […]