گلستان و بوستان

دانلود پروژه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

دانلود پروژه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی آنچه در این پروژه گرد آمده است نتیجه بررسی دو اثر بزرگ سعدی – گلستان و بوستان به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی است. هدف اصلی نگارنده بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی بوده است. بخش اول شامل چکیده و پیش گفتار […]