گل بنتونیتی

دانلود پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری

دانلود پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری تجارب گذشته حفاری نشان می دهد که گل حفاری بنتونیتی به رغم کنترل و ایجاد خواص سیالیت، در شرایطی خاص قادر به حفظ خواص مطلوب نبوده و بعضا موجب ایجاد اشکالاتی در امر حفاری و کاهش راندمان آن می شود. افزایش سرعت حفاری نیاز به سیالی […]