گل چینی

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی عدم توجه کافی به مبحث آموزش هنر و کار دستی در نظام آموزشی کشور از یک سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان که پیامد تعطیلات درازمدت مدارس و دانشگاه ها در فصل تابستان است و از مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور […]