HMX

دانلود مقاله تعیین سینتیک های رشد و هسته‌زایی در کریستالیزاسیون HMX

دانلود مقاله تعیین سینتیک های رشد و هسته‌زایی در کریستالیزاسیون HMX اچ ام ایکس یک ماده منفجره بسیار قوی با سرعت انفجار حدود ۹۰۰۰m/s است. نحوه فرآیند کریستالیزاسیون در زمان تولید این ماده نقش مهمی در خواص کاربردی آن دارد. در این مطالعه ابتدا حلالیت HMX در استن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اثر […]