let's go

دانلود نمونه سوالات کتاب لتس گو ۳ – درس ۱ تا ۴

دانلود نمونه سوالات کتاب لتس گو ۳ – درس ۱ تا ۴ لتس گو ۳ (let’s go 3) چهارمین کتاب از این مجموعه ۷ جلدی است. مجموعه آموزشی لتس گو یکی از بهترین و شناخته شده ترین، کتاب های آموزش زبان انگلیسی در سطوح کودکان و نوجوانان است. این مجموعه به صورت کلی از ۷ کتاب تشکیل شده […]

دانلود نمونه سوالات کتاب لتس گو ۲ – درس ۱ تا ۴

دانلود نمونه سوالات کتاب لتس گو ۲ – درس ۱ تا ۴ کتاب های لتس گو (Let’s go) می توانند به عنوان عناوینی جذاب برای آموزش زبان به کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرند. از محبوب ترین عناوین موجود برای آموزش کودکان و نوجوانان کتاب های لتس گو هستند. این کتاب ها با استفاده […]

دانلود نمونه سوالات کتاب لتس گو ۲ – درس ۵ تا ۸

دانلود نمونه سوالات کتاب لتس گو ۲ – درس ۵ تا ۸ کتاب های لتس گو (Let’s go) می توانند به عنوان عناوینی جذاب برای آموزش زبان به کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرند. از محبوب ترین عناوین موجود برای آموزش کودکان و نوجوانان کتاب های لتس گو هستند. این کتاب ها با استفاده […]