دانلود بررسی رابطه افشای آینده نگرانه و اعتبار شرکت ها بر کاهش نوسانات بازده سهام

دانلود بررسی رابطه افشای آینده نگرانه و اعتبار شرکت ها بر کاهش نوسانات بازده سهام

دانلود بررسی رابطه افشای آینده نگرانه و اعتبار شرکت ها بر کاهش نوسانات بازده سهام

بازده و نوسانات بازده سهام در بورس های اوراق بهادار، همواره یکی از موضوعات مهم چه در محافل آکادمیک و چه در محافل مالی و بورسی است. متغیرهای زیادی بر بازده سهام و نوسانات آن وجود دارد و پژوهش های بسیاری نیز درباره اثر آنها بر بازده سهام انجام شده است. یکی از این متغیرها، زمان افشای اطلاعات مالی توسط شرکت ها است. افشای بموقع اطلاعات مالی همواره یکی از موضوعات مهم در بازارهای مالی است و دراین باره پژوهش هایی نیز انجام شده است. اما تاکنون اثر افشای آتی یا آتی اطلاعات مالی و حسابداری شرکت ها بر نوسانات بازده سهام مورد توجه قرار نگرفته است.

از سویی دیگر اعتبار و شهرت شرکت ها نیز یکی از عوامل موثر در بازار سهام و است که به عنوان متغیری بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارد. بر این اساس، در این پژوهش رابطه افشای اطلاعات آتی اطلاعات مالی و اعتبار شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر نوسانات بازده سهام بررسی می شود. از این­رو، فرضیه­های پژوهش نیز بدین صورت تعریف می شود:

  • فرضیه ۱: افشای اطلاعات مالی آینده­نگرانه (آینده ­نگرانه)، موجب کاهش نوسانات بازده سهام می­شود.
  • فرضیه ۲: افشای اطلاعات مالی آینده­نگرانه (آینده­نگرانه) شرکت­های معتبرتر (در مقایسه با شرکت­های با اعتبار کمتر)، اثر بیشتری بر کاهش نوسانات بازده سهام دارد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: