دانلود بررسی عملکرد حافظه بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

دانلود بررسی عملکرد حافظه بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

دانلود بررسی عملکرد حافظه بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (۵۰ نفر زن و ۵۰ نفر مرد) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار در استان فارس با روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن سن، جنس و سطح تحصیلات انتخاب گردیدند و از این افراد درخواست شد که در آزمون حافظه­ی بینایی متعلق به مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر بزرگسالان (WMS-R) و آزمون حافظه چهره ها و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) شرکت نمایند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره حافظه بینایی در بین گروه های شهری و روستایی از لحاظ آماری معنادار می­باشد و این معناداری به نفع گروه شهری می­باشد. هم چنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین حافظه چهره­ها در گروه­های شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود دارد و این نوع حافظه در افراد شهری قوی­تر است.

 

نتیجه گیری : نتایج نشان می­دهد که محل اقامت ( شهر / روستا ) از جمله عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و تحول توانایی های ذهنی و حافظه است .

واژه های کلیدی: حافظه بینایی، گروه­های شهری و روستایی، زنان و مردان

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: