دانلود بررسی نظام آموزشی کشور آذربایجان و تلاش برای گذار به نظام آموزشی اروپا

دانلود بررسی نظام آموزشی کشور آذربایجان و تلاش برای گذار به نظام آموزشی اروپا

دانلود بررسی نظام آموزشی کشور آذربایجان و تلاش برای گذار به نظام آموزشی اروپا

هدف از تحقیق پیش رو، بررسی نظام آموزشی آذربایجان و تلاش برای گذار به نظام آموزشی اروپا می‌باشد. بدون شک نظام های آموزشی از نظر کارکردهای متعدد و متنوع، وبه دلیل داشتن طیف وسیع مخاطبان، بیش از هر پدیده دیگری نیازمند اصلاح و بازنگری اند. آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای مشترک المنافع و همسایه و شریک تجاری و فرهنگی ایران، در نظر گرفته می­شود که تلاش دارد سیسم آموزشی خود را به سمت نظام آموزشی اروپا هدایت کند.

سیستم آموزشی در جمهوری آذربایجان، دارای ویژگی دموکراتیک، سکولار است که اساس آن ارزش های ملی و بین المللی می‌باشد. نظام آموزشی آذربایجان بعنوان کشوری که دارای اشتراکات فرهنگی فراوان با ایران می باشد در تلاش هست تا با ایجاد اصلاحات اساسی به سمت سیستم آموزشی کشورهای توسعه یافته اروپایی سوق پیدا کند.

بی توجهی به این مسئله که دو کشور همسایه دارای اشتراکات فرهنگی فراوان می باشند و تقابلات نسنجیده این کشور با کشورهای سلطه گر می تواند مشکلات عدیده آموزشی را برای دانش آموزان این سرزمین فراهم آورد لزوم توجه هرچه بیشتر به نظام آموزشی این کشور را می طلبد.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: