دانلود برنامه زمانبندی اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

دانلود برنامه زمانبندی اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

دانلود برنامه زمانبندی اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۹۵۵
 • تعدادفعالیت: ۵۰
 • ساختارشکست – گانت چارت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: کلی
 • ۳صفحه

 

 1. زمانبندی
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، ساختار شکست، مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات اجرایی طرح
  • عملیات مقدماتی و تجهیز کارگاه
   • تجهیز اولیه کارگاه
   • تجهیز ثانویه کارگاه
  • عملیات خاکی و پی کنی
  • عملیات اجرایی واحدها
  • عملیات اجرایی ساختمان های جنبی
  • اجرای سازه های هاضم
   • اجرای شمع های مربوطه (در صورت وجود)
   • اجرای هاضم اولیه و ثانویه
  • اجرای کانال برق و کانال پساب
  • محوطه سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: