دانلود برنامه زمانبندی اجرای ویلای اسکلت فلزی ۳ طبقه با استخر – ۱۲ ماهه (۲طبقه+همکف)

دانلود برنامه زمانبندی اجرای ویلای اسکلت فلزی ۳ طبقه با استخر – ۱۲ ماهه (۲طبقه+همکف)

دانلود برنامه زمانبندی اجرای ویلای اسکلت فلزی ۳ طبقه با استخر – ۱۲ ماهه (۲طبقه+همکف)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل:JPG-CAD-WBS-VISIO-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۳۶۵
 • تعدادفعالیت: ۸۸
 • ساختارشکست – مسیربحرانی – WBS – زمانبندی بهنگام – CPM
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۴-۹۵
 • ۲۵ صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی.
 2. نمودار شبکه ای (CPM).
 3. نمودار WBS.
 4. زمانبندی تفصیلی بهنگام.
 5. نمودار شبکه ای (CPM) بهنگام.
 6. نمودار WBS بهنگام.
 7. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخ های شروع و پایان، مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات اجرایی احداث ویلای صدرا
  • مرحله آغازین
  • تجهیز کارگاه
  • عملیات خاکبرداری و پی‌کنی
  • عملیات اجرایی ساختمان ها
   • اجرای فونداسیون
   • اجرای اسکلت فلزی
   • اجرای سقف دال بتنی
   • اجرای دیوارها
   • اجرای نازک کاری مرحله اول
   • نازک کاری و نصب تاسیسات
  • مرحله پایانی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: